top of page
Bò 2.jpg
RUMINANT

ĐỘNG VẬT NHAI LẠI

Chống nấm mốc

Chuỗi axit béo trung bình

Tributyrine

Omega 3

Chất xơ

Chiết xuất thực vật

bottom of page