top of page
Hizox.jpg

HIZOX® là một công nghệ được phát minh từ ANIMINE, Pháp nhằm mục đích thay thế liều lượng Zinc Oxide trong dược phẩm trong thức ăn cho heo con. Quy trình sản xuất HIZOX® ở nhiệt độ thấp / áp suất cao cho phép tối đa hóa độ xốp của cấu trúc tinh thể của sản phẩm và do đó tăng diện tích bề mặt riêng từ 3 mét vuông mỗi gam đối với Zinc Oxide tiêu chuẩn lên 40 mét vuông đối với HIZOX®.

HIZOX® công nghệ cho phép giảm Zinc Oxide từ 3000ppm xuống 250-300ppm. Việc giảm liều lượng Zinc Oxide sẽ kích thích hiệu suất thức ăn bằng cách cải thiện độ ngon miệng của thức ăn, giảm sự cạnh tranh giữa Kẽm và Sắt, Phytase, Chất axit hóa, giảm đáng kể sự ô nhiễm của heo con với kim loại nặng (Chì & Cadmium) và cuối cùng là giảm ô nhiễm đất và nước bởi Kẽm rác thải. Song song đó, giải pháp của chúng tôi đảm bảo giảm chi phí hợp nhất trên mỗi tấn.

Công nghệ của chúng tôHIZOX® là giải pháp bền vững duy nhất cho vấn đề được tạo ra bởi việc kết hợp Zinc Oxide cao và là giải pháp duy nhất ở các quốc gia nơi liều lượng Zinc Oxide bị giới hạn ở mức 250ppm như Châu Âu, Việt Nam và Đài Loan.

Nhấp vào đây để truy cập phần mềm Mineral Simulator được thiết kế để đo tác động môi trường của Kẽm

Mời bạn tham khảo một số bài viết về Hizox tại các link bên dưới:

What do scientists know about Zinc?

There is no future for high dosage Zinc Oxide

Well-timed: Animine Academy zooms in on ZnO in piglets

Zinc and copper oxides: The best combination

Animine at symposium on digestive physiology of pigs

HIZOX® được sản xuất bởi ANIMINE (Pháp)

bottom of page