top of page
probiotic-1.jpg

GALLIPRO FIT® bao gồm 2 chủng Bacillus subtilis: King (DSM32324) Queen (DSM32325) và 1 chủng Bacillus amyloliquefaciens.

GALLIPRO® Fit là chế phẩm sinh học ba chủng độc đáo để thúc đẩy các chương trình phòng ngừa và đảm bảo an toàn thực phẩm đồng thời mang lại lợi nhuận.

GALLIPRO® Fit là chế phẩm sinh học đầu tiên được thiết kế cho gia cầm, nhằm  ức chế  mầm bệnh gram dương và gram âm. Ngoài ra, tổ hợp ba chủng còn thể hiện khả năng sản xuất enzym tiêu hóa.

Vui lòng nhấp vào đây để đọc Nutricle của chúng tôi về men vi sinh.

GALLIPRO FIT® được sản xuất bưởi CHR HANSEN (Đan Mạch)

Vui lòng nhấp vào đây để xem video về các chủng men vi sinh.

bottom of page