top of page

Nhân sự cấp cao

Photo PS Costard.jpg

PHILIPPE SERENE

NUTRISPICES PHÁP

CHỦ TỊCH

Philippe Serene đã làm việc trong ngành nuôi trồng thủy sản hơn 45 năm qua. Ông tốt nghiệp ngành kỹ sư sinh học biển tại Pháp. Philippe sinh ra ở Việt Nam và trở lại đây vào năm 1991 để thành lập Proconco. Hiện nay, Proconco là nhà máy thức ăn chăn nuôi lớn thứ 2 tại Việt Nam với sản lượng 2 triệu tấn thức ăn. Tại Việt Nam, Philippe được biết đến là chuyên gia dinh dưỡng động vật. Ông hiện đang phụ trách văn phòng Nutrispices Pháp nhưng ông vẫn đang giữ một vai trò quan trọng trong việc đưa các sản ohẩm của Nutrispices đến các nhà máy thức ăn chăn nuôi ở Việt Nam và Thái Lan.

Photo DS Chemise.jpg

DAVID SERENE

NUTRISPICES THÁI LAN
GIÁM ĐỐC

David Serene là bác sĩ thú y và làm việc cho Virbac trong 13 năm. Ông thành lập công ty con của Virac tại Việt Nam trước khi đảm nhận vai trò giám đốc châu Á của Virbac vào năm 2003. Và vào năm 2009, David được bổ nhiệm làm giám đốc điều hành của Anova Corporation, một công ty lớn của Việt Nam trong lĩnh vực nông nghiệp. Ông tham gia vào Nutrispices từ những ngày đầu thành lập. David phụ trách kinh doanh và tiếp thị của công ty. Ông đảm nhiệm việc phát triển sản phẩm, xác định nhà cung cấp mới, xây dựng định vị & thông tin kỹ thuật. 

Portrait NI Costard.jpg

NICOLAS ISIDORI

NUTRISPICES VIỆT NAM 
GIÁM ĐỐC

Nicolas Isidori là kỹ sư nông học, đã làm việc trong ngành thức ăn chăn nuôi Việt Nam từ 2007 với Philippe Serene ở Proconco, và với David Serene tại Anova Corporation trước khi tham gia Nutrispices từ những ngày đầu. Nicolas phụ trách các hoạt động thương mại và hỗ trợ kĩ thuật cho khách hàng. Ông là người đảm bảo rằng khách hàng nhận thức được lợi ích vutợt trội của sản phẩm và được cung cấp kịp thời các sản phẩm cần thiết.

bottom of page