top of page
CoRouge.jpg

COROUGE® cung cấp một dạng đồng hóa trị một. Không giống như dạng đồng hóa trị hai phải được khử qua ruột ở dạng đơn hóa trị trước khi hấp thụ, đồng hóa trị một trong COROUGE® có sinh khả dụng cao vìchúng có thể được hấp thụ trực tiếp qua ruột. Vì vậy, chúng sẽ được con vật phát huy tối đa để đạt hiệu suất tốt hơn. Làm giảm lượng  thải đồng ra môi trường trong khi sử dụng đồng, và thay thế cho thuốc kháng sinh vì tác dụng thúc đẩy tăng trưởng của chúng.

COROUGE® có mức độ ô nhiễm kim loại nặng và chất độc hại thấp hơn các nguồn đồng khác. Hàm lượng đồng cao trong COROUGE® và mức độ nhiễm bẩn thấp cho phép thức ăn ít bị nhiễm các chất không mong muốn vốn luôn là mối quan tâm lớn đối với các nhà sản xuất thức ăn chăn nuôi và người tiêu dùng thực phẩm.

Dạng hóa trị một của đồng COROUGE® mang lại đặc tính ít đối kháng với phytase so với các nguồn đồng thông thường và do đó duy trì tính khả dụng và khả năng hấp thụ phốt pho cao.

Nguồn đồng cải tiến của chúng tôi, COROUGE® là cách tốt nhất để các chuyên gia dinh dưỡng sử dụng đồng một cách bền vững và tuân thủ các quy định luôn thay đổi từ chính quyền.

Nhấp vào đây để truy cập phần mềm Mineral Simulator được thiết kế để đo dấu chân môi trường của Đồng

Mời bạn tham khảo một số bài viết về Copper Oxide tại các link sau:

Sulfate or Oxide?

Zinc and copper oxides: The best combination

COROUGE® được sản xuất bởi ANIMINE (Pháp).

bottom of page