top of page
BioPlus.webp

BIOPLUS® YC chứa sự kết hợp của các chủng Bacillus subtilis DSM5750Bacillus licheniformis DSM5749 được chọn lọc kỹ lưỡng, được chọn đặc biệt vì khả năng kiểm soát sự tăng sinh của Clostridium perfringens và sự sẵn có của các chất dinh dưỡng từ thức ăn.

Nhiều thử nghiệm cho thấy BIOPLUS® YC cải thiện năng suất vật nuôi với những lợi ích kinh tế có thể chứng minh được.

vui lòng nhấp vào đây để đọc Nutricare của chúng tôi về các lợi khuẩn.

BIOPLUS® YC được sản xuất bởi CHR HANSEN (Đan Mạch)

Vui lòng nhấp vào đây để xem video về các chủng lợi khuẩn.

bottom of page